Archiwum promocji sztuki Z. Beksińskiego

Archiwum promocji sztuki Zdzisława Beksińskiego

Założona ponad siedemnaście lat temu strona internetowa dmochowskigallery.net zawierała wirtualne muzeum Zdzisława Beksińskiego poświęcone promocji jego sztuki. Od czasu śmierci Mistrza nazbierało się wiele nowych dokumentów dotyczących tej promocji. Aby je opublikować, należałoby albo rozszerzyć ową stronę, co było technicznie skomplikowane, albo założyć obok niej drugą, niezależną, poświęconą wydarzeniom promocyjnym, które miały miejsce głównie po 2005 roku. Wybraliśmy ten drugi wariant. Nie zamykamy strony dmochowskigallery.net ani zawartego w niej wirtualnego muzeum Mistrza. Otwieramy dziś z żoną nową stronę pod nazwą Archiwum promocji sztuki Zdzisława Beksińskiego.

Owo Archiwum zawiera wszystko, co udało się nam nazbierać, a co dotyczy promocji sztuki naszego Idola głównie od momentu jego odejścia. Podzieliliśmy to Archiwum na dwie części: Archiwum I zawiera dokumenty dotyczące działań promocyjnych podejmowanych przez wiele osób, które pisały, tworzyły, filmowały w związku z Beksińskim – bez żadnego udziału z naszej strony. Archiwum II zawiera dokumenty dotyczące starań promocyjnych podejmowanych wyłącznie przez nas lub takich, w których mieliśmy znaczący udział. Wiele z tych dokumentów zachowało się tylko fragmentarycznie lub nie udało się nam dotrzeć do ich pełnej postaci. Poza tym wiele z nich jest objętych prawami autorskimi i chociaż znajdują się one już w Archiwum – dostęp do nich jest chwilowo zablokowany do czasu uzyskania od ich autorów pozwolenia na publikację. Oczywiście wstęp do Archiwum jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich.


Piotr Dmochowski


Nota techniczna

Strona internetowa Archiwum promocji sztuki Zdzisława Beksińskiego, zawiera materiały multimedialne oraz dokumenty o dużej objętości. Do jej prawidłowego przeglądania zalecane są przeglądarki Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Safari (w najnowszych wersjach) oraz Adobe Reader w wersji min. XI a także łącza internetowe o prędkości minimalnej na poziomie 25-30 Mbit/s. Niższa prędkość łącza może skutkować dłuższym czasem oczekiwania na wczytanie się materiałów oraz brakiem płynności w trakcie odtwarzania niektórych zasobów video. W takich szczególnych przypadkach, jako alternatywę przeglądania online, zalecamy pobranie dokumentu lub filmu na dysk i przeglądanie offline. W przypadku dodatkowych pytań technicznych, prosimy o kontakt pod adresem tech@beksinskiarchiwum.net