Archiwum promocji sztuki Z. Beksińskiego

Albumy i katalogi prac Zdzisława Beksińskiego wydane przez Annę i Piotra Dmochowskich lub z ich udziałem Powrót wyżej